speaker-photo

Mag. Jasmina Mihelak Zupančič

Direktorica-ravnateljica - Šolski center Slovenske Konjice-Zreče